ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σκοπός του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση και η εμβάθυνση στις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας και νομολογίας, σε κρίσιμα ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Στο Συνέδριο θα λάβουν μέρος Μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, με τη συμμετοχή Δικαστών του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και των Πολιτικών Δικαστηρίων και την ειδική παρουσία αντιπροσωπειών των Γενικών Διευθύνσεων Δημοσίων Συμβάσεων και Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμοδίων εθνικών οργάνων.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι εργασίες του Συνεδρίου θα διεξαχθούν στις 10 έως 12 Οκτωβρίου 2014, στο Ναύπλιο (Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ).


Share Button


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα - βελάκια του πληκτρολογίου σας για να αλλάζετε τις εικόνες στο παρασκήνιο μη αυτόματα.


  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

    Επικοινωνείστε οποτεδήποτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

    info@nafpliocongress2014.gr
  • ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

  • NEWSLETTER-ΕΓΓΡΑΦΗ


http://espophoto.com/vades/diet-pills-that-really-work/"click here"cactus for weight loss4 meals per day diet planbalanced diet dog food jon
The http://accutanegeneric-online.com/ Scars propecia crack ho Then buy cialis Gives generic names for plavix With viagra Saved buy accutane online.