Με ειδικά ζητήματα δόμησης και τη δικαστική προστασία ασχολήθηκαν οι συμμετέχοντες Δικαστικοί Λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις: Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί», που διοργάνωσε η Ένωση Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, με την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ.

Την αυθαιρεσία στη δόμηση και τους κινδύνους που ενέχει τόσο για τον άνθρωπο όσο και για το περιβάλλον, αλλά και το ζήτημα της διαφθοράς σε σχέση με τις δημόσιες συμβάσεις ανέδειξε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σωτήριος Ρίζος κατά την κήρυξη του πέρατος των εργασιών του Συνεδρίου. Επίσης επεσήμανε τις ευθύνες της δικαστικής, της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας, εκφράζοντας τις επιφυλάξεις του σε σχέση με μία παροχή εγγύησης της μελλοντικής ανάπτυξης της δόμησης. Παράλληλα, κατέδειξε φαινόμενα διοικητικής παθογένειας, κάνοντας ειδική αναφορά σε ζητήματα διαχείρισης απορριμάτων.

Στη νομολογία σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση, τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό, των κατεδαφίσεων, τα ζητήματα πολιτιστικού περιβάλλοντος, αλλά και την έλλειψη επαρκών ελέγχων και κανόνων αναφέρθηκε η αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας κα Αγγελική Θεοφιλοπούλου, στα πορίσματα του συνεδρίου σχετικά με το Περιβάλλον, η οποία εκτίμησε ότι παρά τα νομικά κενά και τις θεσμικές ασάφειες  οι προωθούμενες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της επικρατούσας κατάστασης.

«Προτεραιότητα στις κρίσεις ή κρίση προτεραιοτήτων». Με αυτό τον προβληματισμό ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής κ. Ιωάννης Καράκωστας στα συμπεράσματα, αναφέρθηκε σε ζητήματα δασικής νομοθεσίας, διαχείρισης υδατικών πόρων, καθώς επίσης και τις εξαιρέσεις, τονίζοντας το στόχο της αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης. Σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων και τη σχέση πολεοδόμησης –  δάσους, και τον αιγιαλό, ο κ. Καράκωστας έκανε λόγο για τις ευθύνες που προκύπτουν τόσο από τη Διοίκηση όσο και από τη Νομοθεσία.

Στα ζητήματα δημοσίων συμβάσεων, στις αναθέτουσες αρχές, τη σύγκρουση συμφερόντων αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του Συνεδρίου ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κ. Δημήτρης Ράικος, επισημαίνοντας τις παθογένειες σε σχέση με τις διαδικασίες, αλλά και τα προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση του ΕΠΠΕΡΑΑ, των ΣΔΙΤ και των νέων σχετικών με το θέμα κοινοτικών οδηγιών.

Στις «πράσινες δημόσιες συμβάσεις» αναφέρθηκε απ΄ την πλευρά του ο κ. Χαράλαμπος Χρυσανθάκης καθηγητής της Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών επισημαίνοντας ζητήματα διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος,  αλλά και  ζητήματα παθογένειας τόσο της Ελληνικής όσο και της Ευρωπαϊκής πραγματικότητας.

Σε ενότητα με συντονιστή τον αντιπρόεδρο  του νομικού συμβουλίου του Κράτους κ. Αλέξανδρο Καραγιάννη, ο σύμβουλος επικρατείας κ. Χρήστος Ντουχάνης επικεντρώθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης του προβληματισμού «πολεοδόμηση και δάσους: αλληλοαποκλεισμός ή συνύπαρξη;» . Για κρίσιμα ζητήματα του νέου οικοδομικού κανονισμού μίλησε ο καθηγητής του ΕΜΠ κ. Δημήτρης Μέλισσας.  Στην προστασία του αιγιαλού και το περιβαλλοντικό Σύνταγμα αναφέρθηκε ο διδάκτωρ συνταγματικού δικαίου κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου, θέτοντας στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ για την περιβαλλοντική διάσταση και τη λειτουργία αιγιαλού και παραλίας μίλησε ο σε παρέμβασή του ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Χρήστος Μητκίδης.

«Δικαστική προστασία και εναλλακτικές μορφές» ήταν ο τίτλος της ενότητας που συντόνισε ο κ. Κωνσταντίνος Ρέμελης, καθηγητής της Νομικής Σχολής και τ. Πρύτανης Δ.Π.Θ. Ο καθηγητής Απόστολος Γέροντας ανέλυσε το θέμα της αναπροσαρμογής του εργολαβικού ανταλλάγματος και ο λέκτορας της Νομικής κ. Κυριάκος Παπανικολάου μίλησε για την τροποποίηση δημοσίων συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική διαδικασία-ζητήματα δικαστικής προστασίας. Τέλος, σ τη διαιτητική επίλυση διαφόρων από δημόσιες συμβάσεις και στο δημόσιο συμφέρον, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αναφέρθηκε ο πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους κ. Αντώνιος Αντωνίου.

Σκοπός του Συνεδρίου «Περιβάλλον-Δημόσιες συμβάσεις:Νεώτερες εξελίξεις – Προβληματισμοί» είναι η παρουσίαση και η εμβάθυνση στις νεώτερες εξελίξεις της εθνικής και ευρωπαΪκής νομοθεσίας και νομολογίας, σε κρίσιμα ζητήματα του Δικαίου του Περιβάλλοντος και του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων.

Share Button
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Δελτία Τύπου


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα - βελάκια του πληκτρολογίου σας για να αλλάζετε τις εικόνες στο παρασκήνιο μη αυτόματα.


  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

    Επικοινωνείστε οποτεδήποτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

    info@nafpliocongress2014.gr
  • ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

  • NEWSLETTER-ΕΓΓΡΑΦΗ


http://espophoto.com/vades/diet-pills-that-really-work/"click here"cactus for weight loss4 meals per day diet planbalanced diet dog food jon
The http://accutanegeneric-online.com/ Scars propecia crack ho Then buy cialis Gives generic names for plavix With viagra Saved buy accutane online.