ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | 10:00-11:45
→ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
→ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | 12:15-14:15
→ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
 • Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Τίτλος Εισήγησης: Η έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη ως λόγος εξαίρεσης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ
 • Ιδιότητα: Αναπληρωτής Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
  Τίτλος Εισήγησης: Η εξουσία του εθνικού νομοθέτη σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο να θεσπίζει κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων δημοσίων συμβάσεων ως προς την τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΚΙΔΗΣ
 • Ιδιότητα: Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  Τίτλος Εισήγησης: Η επίδραση της νομολογίας των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση της νέας Οδηγίας 2014/24, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών – Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ
 • Ιδιότητα: Προϊστάμενος ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
  Τίτλος Εισήγησης: Θέματα δημοσίων συμβάσεων στον τομέα περιβάλλοντος όπως προκύπτουν κατά την διαχείριση τους από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
→ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | 17:00-19:00
→ ΣΔΙΤ
 • ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ
 • Ιδιότητα: Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Τίτλος Εισήγησης: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ο Έλεγχός τους από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (Supreme Audit Institutions). Η περίπτωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ
 • Ιδιότητα: Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
  Τίτλος Εισήγησης: Οι συμβάσεις παραχώρησης: η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι συνέπειές της για την ελληνική έννομη τάξη.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Δικηγόρος.
  Τίτλος Εισήγησης: Διαχείριση στερεών αποβλήτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου –Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Θεσμική οργάνωση και πράξη.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ
 • Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.
  Τίτλος Εισήγησης: Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις: Η ειδικότερη περίπτωση του Συμφώνου Ακεραιότητας.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
→ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | 19:30-20:45
→ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
 • ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ
 • Ιδιότητα: Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Τίτλος Εισήγησης: Πτυχές της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού επί των Δημοσίων Συμβάσεων.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ
 • Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
  Τίτλος Εισήγησης: Παράλληλες αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Διασφάλιση της νομιμότητας ή ανασφάλεια δικαίου.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ
 • Ιδιότητα: Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου.
  Τίτλος Εισήγησης: O Έλεγχος των Συμπληρωματικών Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
→ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ
 • Ιδιότητα: Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος.
  Τίτλος Εισήγησης: Το κεφάλαιο των επιτρεπτών επεμβάσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στον πρόσφατο νόμο 4280/2014: Προτεραιότητες της κρίσης ή κρίση προτεραιοτήτων;
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ
 • Ιδιότητα: Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
  Τίτλος Εισήγησης: Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της διαχείρισης των υδατικών πόρων ως προϋπόθεση της αδειοδότησης έργων.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
 • Ιδιότητα: Δικηγόρος.
  Τίτλος Εισήγησης: Οι σημαντικότερες διευκρινίσεις στο θέμα των αποβλήτων της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
 • ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΛΕΡΗΣ
 • Ιδιότητα: Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ.
  Τίτλος Εισήγησης: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΣΔΙΤ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
  Λήψη βιογραφικού εισηγητή | Λήψη περίληψης εισήγησης
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 | 10:00-12:00
→ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ
→ ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
Share Button
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ: Συνέδριο


Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα - βελάκια του πληκτρολογίου σας για να αλλάζετε τις εικόνες στο παρασκήνιο μη αυτόματα.


 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Επικοινωνείστε οποτεδήποτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

  info@nafpliocongress2014.gr
 • ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

 • NEWSLETTER-ΕΓΓΡΑΦΗ


http://espophoto.com/vades/diet-pills-that-really-work/"click here"cactus for weight loss4 meals per day diet planbalanced diet dog food jon
The http://accutanegeneric-online.com/ Scars propecia crack ho Then buy cialis Gives generic names for plavix With viagra Saved buy accutane online.