ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΩΡΑ 15:30-17:00 ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΩΡΑ 17:00-17:45 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ [ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΣΚ & ΕΑΑΔΗΣΥ]  ΚΑΙ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
ΩΡΑ 17:45-18:30 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
  ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ Κ. JOAQUIM NUNES DE ALMEIDA, Διευθυντή στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γεν. Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΩΡΑ 18:30-18:50 Coffee Break
  ΚΟΙΝΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας
ΩΡΑ 18:50-20:00 ΘΕΜΑ: Η γενικότερη προβληματική της ενσωμάτωσης περιβαλλοντικών κριτηρίων στην ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, χάριν της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΙΟΥΤΗ, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
  ΘΕΜΑ: Γεωργία και Περιβάλλον στο ευρωπαϊκό δίκαιο: ιδιόμορφες δημόσιες συμβάσεις.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ ΛΕΥΘΕΡΙΩΤΟΥ, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΩΡΑ 20:00-20:30 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΩΡΑ: 21:00 ΔΕΙΠΝΟ
  ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
  ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΠΡΩΙ ΣΥΝΑΨΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ
ΩΡΑ 10:00-11:15 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΝΤΟΣ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΖΟΣ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.
  ΘΕΜΑ: Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις στις διοικητικές συμβάσεις. ΘΕΜΑ:  Η αυθαίρετη δόμηση και η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μέχρι και το νόμο 4014/2011.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ, Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ, Σύμβουλος Επικρατείας.
  ΘΕΜΑ: Η προσβολή δημόσιας σύμβασης από τρίτους. ΘΕΜΑ:  Πολιτική αξιοπιστία και αυθαίρετα.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΟΥΠΑ – ΡΕΓΚΑΚΟΥ, Καθηγήτρια Νοµικής Σχολής Α.Π.Θ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Δικηγόρος.
  ΘΕΜΑ:  Αυτοδίκαιη  έγκριση επιμετρήσεων και λογαριασμών σύμβασης δημόσιου έργου. Νομολογιακές εξελίξεις. ΘΕΜΑ: Oι ρυθμίσεις του νόμου 4178/2013 για την αυθαίρετη δόμηση. Παρατηρήσεις και προβληματισμοί.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΙΛΟΣ, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους . ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΑΘΗΝΑ ΑΛΕΦΑΝΤΗ, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους.
    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Ειδικότερες πτυχές ρυθμίσεων πολεοδομικού δικαίου γύρω από το ζήτημα της αυθαίρετης δόμησης.
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ, Δικηγόρος.
ΩΡΑ 11:15-11:45 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ          
ΩΡΑ 11:45-12:15 Coffee Break          
ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΩΡΑ 12:15-13:45 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ ΨΩΝΗΣ, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΟΥΣΚΑ, Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Γ.Ν.Σ. ΥΠΕΚΑ          
  ΘΕΜΑ:  Η έκτακτη και κατεπείγουσα ανάγκη ως λόγος εξαίρεσης από τις διαγωνιστικές διαδικασίες.
ΘΕΜΑ:   Μια πρώτη συνολική επισκόπηση των αλλαγών στο σύστημα χωροταξικού σχεδιασμού. Σκέψεις και προβληματισμοί.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών.          
  ΘΕΜΑ: Η εξουσία του εθνικού νομοθέτη σε σχέση με το ενωσιακό δίκαιο να θεσπίζει κριτήρια ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων αναδόχων δημοσίων συμβάσεων ως προς την τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. ΘΕΜΑ: Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια: μεθοδολογικά ζητήματα και ενσωμάτωση στο συνολικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΤΣΑΡΙΔΗΣ, Αναπληρωτής Πρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. , Επ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.          
  ΘΕΜΑ: Η επίδραση της νομολογίας των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διαμόρφωση της νέας Οδηγίας 2014/24, για τις δημόσιες συμβάσεις  προμηθειών –  Ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις. ΘΕΜΑ: Η νομολογία για το χωρικό σχεδιασμό: η περίπτωση των ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΚΙΔΗΣ, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΛΟΥΣΗ ΚΙΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ, Δικηγόρος.          
  ΘΕΜΑ: Θέματα δημοσίων συμβάσεων στον τομέα περιβάλλοντος όπως προκύπτουν κατά την διαχείριση τους από την ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Οργανωμένοι υποδοχείς. Η εξέλιξή τους ως Ειδικά Χωρικά Σχέδια.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΜΑΛΟΥΓΚΑΣ, Προϊστάμενος ΕΥΔ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΙΟΥ, Δικηγόρος.          
ΩΡΑ 13:45-14:15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΩΡΑ 14:15-15:15 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
  ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2          
ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΔΙΤ     ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΩΡΑ 17:00-18:30 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ, Πρόεδρος Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.          
  ΘΕΜΑ: Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα: Ο Έλεγχός τους από τα Ανώτατα Ελεγκτικά Ιδρύματα (Supreme Audit Institutions). Η περίπτωση του Ελεγκτικού  Συνεδρίου. ΘΕΜΑ:  Επιδράσεις της κρίσης στη νομοθεσία για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος.          
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥ, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΖΟΣ, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας.
  ΘΕΜΑ: Οι συμβάσεις παραχώρησης: η οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και οι συνέπειές της για την ελληνική έννομη τάξη. ΘΕΜΑ:  Κριτήρια χαρακτηρισμού ακινήτων ως «μνημείων» και σχετικές σταθμίσεις στην σημερινή συγκυρία:
Σκέψεις με αφορμή την απόφαση ΣΕ 754/2014 (παραπ. 7μ)
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΡΕΒΕΔΟΥΡΟΥ, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ, Σύμβουλος Επικρατείας.
  ΘΕΜΑ: Διαχείριση στερεών αποβλήτων μέσω Συμπράξεων Δημοσίου –Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ): Θεσμική οργάνωση και πράξη. ΘΕΜΑ:  Παραδοσιακοί οικισμοί και κτίρια – Προβλήματα θεσμικού πλαισίου και εφαρμογής πολιτικών προστασίας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., Δικηγόρος. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ, Προϊστάμενος Διευθύνσεως Αρχιτεκτονικής ΥΠΕΚΑ.
  ΘΕΜΑ: Διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις: Η ειδικότερη περίπτωση του Συμφώνου Ακεραιότητας.  
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΕΓΚΑ, Αντιπρόεδρος Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  
ΩΡΑ 18:30-19:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΩΡΑ 19:00-19:30 Coffee Break          
ΒΡΑΔΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΩΡΑ 19:30-20:45 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών.      ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
  ΘΕΜΑ: Πτυχές της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέματα ελεύθερου ανταγωνισμού επί των Δημοσίων Συμβάσεων. ΘΕΜΑ: Το κεφάλαιο των επιτρεπτών επεμβάσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις στον πρόσφατο  νόμο 4280/2014: Προτεραιότητες της κρίσης ή κρίση προτεραιοτήτων ;
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΝΑ ΛΙΓΩΜΕΝΟΥ, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΕΥΠΡΑΞΙΑ-ΑΙΘΡΑ ΜΑΡΙΑ, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης, Δικηγόρος.
  ΘΕΜΑ: Παράλληλες αρμοδιότητες Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Διασφάλιση της νομιμότητας ή ανασφάλεια δικαίου.
ΘΕΜΑ:  Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός της διαχείρισης των υδατικών πόρων ως προϋπόθεση της αδειοδότησης έργων.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΩΓΟΣ, Αν. Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.
  ΘΕΜΑ: O Έλεγχος των Συμπληρωματικών Συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Μια επαναλαμβανόμενη παθογένεια.  ΘΕΜΑ: Οι σημαντικότερες διευκρινίσεις στο θέμα των αποβλήτων της πρόσφατης νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗ, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, Δικηγόρος.
    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ΣΔΙΤ για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΤΟΛΕΡΗΣ, Διευθυντής Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ.
ΩΡΑ 20:45-21:15 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
  ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  ΚΥΡΙΑΚΗ  12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΠΡΩΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 1 ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΩΡΑ 10:00-11:15 ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ       ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΜΕΛΗΣ, Καθηγητής Νοµικής Σχολής , τ. Πρύτανης Δ.Π.Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, Αντιπρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
  ΘΕΜΑ: Η αναπροσαρμογή του εργολαβικού ανταλλάγματος. ΘΕΜΑ: Πολεοδόμηση και δάσος:  Αλληλοαποκλεισμός ή συνύπαρξη;
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΟΥΧΑΝΗΣ, Σύμβουλος Επικρατείας.
  ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Δημόσιων Συμβάσεων χωρίς διαγωνιστική   διαδικασία - ζητήματα δικαστικής προστασίας.  ΘΕΜΑ: Νέος Οικοδομικός Κανονισμός [Ν.Ο.Κ.]. Κρίσιμα ζητήματα.
   ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ , Λέκτορας Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Δικηγόρος.
  ΘΕΜΑ: Διαιτητική επίλυση διαφορών  από δημόσιες συμβάσεις και δημόσιο συμφέρον. ΘΕΜΑ: Δόμηση στον Αιγιαλό: Προστασία αιγιαλού και περιβαλλοντικό Σύνταγμα.
  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου , Δικηγόρος.
    ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ:  Ο αιγιαλός και η παραλία – Η λειτουργία τους - Η περιβαλλοντική τους διάσταση.
    ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΚΙΔΗΣ, Πάρεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ΩΡΑ 11:15-12:00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΩΡΑ 12:00-12:30 Coffee Break
  ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΩΡΑ 12:30-13:30  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΟΥΔΑΚΟΣ
  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ 
  ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΪΚΟΣ – ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ 
ΩΡΑ 13:30-13:45 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΩΡΑ 13:45-14:00 ΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΡΙΖΟ, ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ